• 01 4550 619
  • Ponedjeljak - Petak : 8-15

SENIOR 2030

Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj

Matica umirovljenika Hrvatske sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projekt “Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“ koji se provodi od 28. listopada 2020. godine.

Trajanje projekta: 28.10.2020. – 28.10.2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 3.587.979,28 kuna i provoditi će se 36 mjeseci. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %).

Partneri na projektu:

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Grad Zagreb

Hrvatska udruga socijalnih radnika

Zaklada „Zajednički put“

Matica umirovljenika Bjelovarsko – bilogorske županije

Matica umirovljenika Krapinsko – zagorske županije

Matica umirovljenika Dubrovačko – neretvanske županije

Matica umirovljenika Grada Osijeka

Matica umirovljenika Primorsko – goranske županije

Matica umirovljenika Međimurske županije

Matica umirovljenika Grada Zagreba

Cilj projekta je dugoročno razvijanje i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine.

Kroz projekt će se razviti kvalitetna podloga i prijedlozi nacionalnih politika u 6 ključnih područja

1. Podrška aktivnom zdravom starenju

2. Podrška digitalnoj revoluciji u zdravstvu i socijalnoj skrbi

3. Promocija aktivne participacije starijih osoba na tržištu rada

4. Stvaranje novih roba i usluga koje podupiru nezavisno življenje te zajednica naklonjenih 

     starijim osobama

5. Prevencija siromaštva i socijalne isključenosti umirovljenika

6. Mirovinska reforma za aktivno starenje

Projekt doprinosi politici aktivnog starenja u RH kroz koncept srebrne ekonomije i razvojem suradnje OCD, visokoobrazovnih institucija te predstavnika relevantnih institucija i poduzetnika u izradi, promociji i zagovaranju javnih politika čime će utjecati na unapređenje kvalitete javnih politika i odgovaranja na suvremene društvene i gospodarske potrebe.

Uspostavljanjem nove mreže Senior 2030 pod vodstvom Matice umirovljenika Hrvatske stvoriti će se dugoročna platforma za razvoj kvalitetnih javnih politika za starije osobe.


MUH 3png