• 01 4550 619
  • Ponedjeljak - Petak : 8-15

PREDSJEDNIŠTVO MATICE UMIROVLJENIKA HRVATSKE

mr. Višnja Fortuna predsjednica Matice
Boris Puhak potpredsjednik Matice
mr.sc. Predrag Fleš glavni tajnik Matice
Luce Gvozden
Josip Jakopač
Josip Kovačić
Marija Sužnjević
Ljubica Vujnović


IZVRŠNI ODBOR MATICE:

mr. Višnja Fortuna - predsjednica Matice
Boris Puhak - potpredsjednik Matice
mr.sc. Predrag Fleš - glavni tajnik Matice
Jadranka Bahlen (Varaždinska županija)
Žarko Belošević (Splitsko-dalmatinska županija)
Martin Čičin Šain (Šibensko-kninska županija)
Vladimir Domić (Virovitičko-podravska županija)
Žaljko Held (Bjelovarsko-bilogorska županija)
Ana Glivetić (Brodsko-posavska županija)
Luce Gvozden (Dubrovačko-neretvanska županija)
Josip Jakopač (Zagrebačka županija)
Josip Kovačić (Krapinsko-zagorska županija)
Nadica Lovrec (Međimurska Županija)
Jaroslav Masarini (Vukovarsko-srijemska županija)
Marijan Nimac (Zadarska županija)
Đurđa Novaković (Grad Zagreb)
Ana Piškurić (Karlovačka županija)
Ivan Ronta (Požeško-slavonska županija)
Bruno Stermotić (Istarska županija)
Marija Sužnjević (Osječko-baranjska županija)
Božidar Štubelj (Koprivničko-križevačka županija)
Zlatko Tomljanović (Ličko-senjska županija)
Josip Vrbanac ( Sisačko-moslavačka županija)
Ljubica Vujnović (Primorsko-goranska županija)


SKUPŠTINA MATICE
Skupština ima 120 članova – predstavnika udruga članica Matice.
ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE
Županijske organizacije su oblik djelovanja Matice umirovljenika Hrvatske. Ukupno ima 20 županijskih i organizacija Matice umirovljenika grada Zagreba.
UDRUGE
U Maticu su učlanjene 380 udruga
PODRUŽNICE I KLUBOVI
Ukupno u udrugama ima 811 podružnica i klubova
ČLANOVI:
U svim udrugama ima oko 279.000 članova


MUH 3png