Dokumenti

pdf

Adresar udruga adresar

Datum dodavanja dokumenta: 2020-02-27
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2020-02-27
pdf

Odluka o visini članarine 2019. - 2022.

Datum dodavanja dokumenta: 2020-02-27
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2020-02-27
pdf

Poslovnik o radu skupštine Matice umirovljenika Hrvatske

Datum dodavanja dokumenta: 2017-03-16
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2017-03-16
pdf

Prijedlog Deklaracije o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika

Datum dodavanja dokumenta: 2016-12-20
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2016-12-20
pdf

Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe

Datum dodavanja dokumenta: 2016-12-20
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2017-02-25
pdf

Statut Matice umirovljenika Hrvatske

Datum dodavanja dokumenta: 2016-12-20
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2019-07-25