• 01 4550 619
  • Ponedjeljak - Petak : 8-15

Adresar udruga adresar

 
Datum dodavanja dokumenta: 2020-02-27
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2020-02-27
PDF

Odluka o visini članarine 2019. - 2022.

 
Datum dodavanja dokumenta: 2020-02-27
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2020-02-27
PDF

Poslovnik o radu skupštine Matice umirovljenika Hrvatske

 
Datum dodavanja dokumenta: 2017-03-16
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2017-03-16
PDF

Prijedlog Deklaracije o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika

 
Datum dodavanja dokumenta: 2016-12-20
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2016-12-20
PDF

Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe

 
Datum dodavanja dokumenta: 2016-12-20
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2017-02-25
PDF

Statut Matice umirovljenika Hrvatske

 
Datum dodavanja dokumenta: 2016-12-20
Datum zadnje izmjene dokumenta: 2019-07-25


MUH 3png