MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Adresa:  Preradovićeva 33/3 10000 Zagreb

IBAN: HR142340 0091 1000 10338

OIB: 77667944125

Tel.: (01) 4550-619

Fax: (01) 4818-281

E-mail: muh@muh.hr

Web:  https://www.muh.hr

                                                                                                                                                         

Matica umirovljenika Hrvatske, najveća je umirovljenička organizacije u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno preko 120.000 aktivnih članova. U Matici djeluje preko 420 udruga i preko 820 podružnica i klubova umirovljenika u svim općinama, gradovima, županijama. Matica je utemeljena kao dragovoljna, samostalna, interesna, socijalna, humanitarna i neprofitabilna zajednica udruga umirovljenika.


Matica postoji od 1946. godine i spada među najstarije organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Predlaže rješenja parlamentu, Vladi, ministarstvima, vladinim i nevladinim institucijama, političkim strankama te mirovinskim, zdravstvenim i drugim ustanovama za poboljšanje materijalnog, zdravstvenog i ukupnog društvenog položaja umirovljenika i starijih ljudi.

Matica umirovljenika Hrvatske poduzima i sasvim konkretne aktivnosti kako bi pomogla ljudima starije dobi. Tako udruge – njene članice, organiziraju nabavku zimnice, mesa, voća i povrća, kao i ogrijeva po povoljnijim cijenama i uz plaćanje na više rata, a njeni volonteri obilaze bolesne i nemoćne, organiziraju druženje u klubovima, podružnicama i udrugama. Nude sadržaje u koje spada i kulturno umjetnička aktivnost, sport, zabava i rekreacija, ali i preventivno zdravstveno djelovanje.Matica sklapa ugovore s trgovačkim i osiguravajućim kućama, lječilištima, prijevozničkim, turističkim, hotelsko-ugostiteljskim, kulturnim, sportskim i drugim organizacijama i institucijama, kako bi postigla popust u cijenama za umirovljenike na temelju jedinstvene članske iskaznice. Takva vrsta ugovora sklopljena je i s poslovnim partnerima, ne samo u Hrvatskoj, nego u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
Matica razvija i međunarodnu suradnju osobito s organizacijama umirovljenika iz susjednih i drugih europskih zemalja, širi prijateljstvo i solidarnost.           Matica je predložila da se u Republici Hrvatskoj donese Deklaracija o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika i ljudi starije dobi i traži da to usvoji Hrvatski parlament te da stranke pokušaju postići konsenzus oko tog dokumenta.  

 

 

RADNA TIJELA MATICE UMIROVLJENIKA HRVATSKE

 

PREDSJEDNIŠTVO MATICE UMIROVLJENIKA HRVATSKE

mr. Višnja Fortuna predsjednica Matice
Jadranka Bahlen, potpredsjednica Matice 

Anica Balaband, glavna tajnica Matice 
Luce Gvozden
Josip Jakopač
Marica Sužnjević
Vlatko Martinović

Željko Held

IZVRŠNI ODBOR MATICE UMIROVLJENIKA HRVATSKE

mr. Višnja Fortuna - predsjednica Matice
Jadranka Bahlen, potpredsjednica Matice
Anica Balaband - glavna tajnica Matice
Milan Borak (Varaždinska županija)
Žarko Belošević (Splitsko - dalmatinska županija)
Martin Čičin Šain (Šibensko - kninska županija)
Đurđa Bajivić (Virovitičko - podravska županija)
Žaljko Held (Bjelovarsko - bilogorska županija)
Ana Glivetić (Brodsko - posavska županija)
Luce Gvozden (Dubrovačko - neretvanska županija)
Josip Jakopač (Zagrebačka županija)
Vladimir Crnec (Krapinsko - zagorska županija)
Nadica Lovrec (Međimurska Županija)
Jaroslav Masarini (Vukovarsko - srijemska županija)
Marijan Nimac (Zadarska županija)
Đurđa Novaković (Grad Zagreb)
Ana Piškurić (Karlovačka županija)
Nediljko Nenadić (Požeško - slavonska županija)
Bruno Stermotić (Istarska županija)
Marica Sužnjević (Osječko - baranjska županija)
Tomo Jozek (Koprivničko - križevačka županija)
Zlatko Tomljanović (Ličko - senjska županija)
Josip Vrbanac ( Sisačko - moslavačka županija)
Vlatko Martinović (Primorsko - goranska županija)

SKUPŠTINA MATICE
Skupština ima 120 članova – predstavnika udruga članica Matice.


ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE
Županijske organizacije su oblik djelovanja Matice umirovljenika Hrvatske. Ukupno ima 20 županijskih i organizacija Matice umirovljenika grada Zagreba.


UDRUGE
U Maticu je učlanjeno više od 420 udruga


PODRUŽNICE I KLUBOVI
U udrugama ima više od 820 podružnica i klubova

Nikada niste prestari da si postavite novi cilj ili sanjate novi san.

- Les Brown -

Matica umirovljenika Hrvatske

MUH logo bijeli

Brzi kontakt

Preradovićeva ulica 33/III,
10000 Zagreb

upit@muh.hr

+385 (01) 4550-619

+385 (01) 4818-281