Adresa:  Preradovićeva 33/3 10000 Zagreb                                                                                                                          

IBAN: HR142340 0091 1000 10338

OIB: 77667944125

Tel.: (01) 4550-619

Fax: (01) 4818-281

E-mail: muh@muh.hr

Web:  https://www.muh.hr

                                                                                                                                                         

Matica umirovljenika Hrvatske, najveća je umirovljenička organizacije u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno preko 120.000 aktivnih članova. U Matici djeluje preko 420 udruga i preko 820 podružnica i klubova umirovljenika u svim općinama, gradovima, županijama. Matica je utemeljena kao dragovoljna, samostalna, interesna, socijalna, humanitarna i neprofitabilna zajednica udruga umirovljenika.


Matica postoji od 1946. godine i spada među najstarije organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Predlaže rješenja parlamentu, Vladi, ministarstvima, vladinim i nevladinim institucijama, političkim strankama te mirovinskim, zdravstvenim i drugim ustanovama za poboljšanje materijalnog, zdravstvenog i ukupnog društvenog položaja umirovljenika i starijih ljudi.

Matica umirovljenika Hrvatske poduzima i sasvim konkretne aktivnosti kako bi pomogla ljudima starije dobi. Tako udruge – njene članice, organiziraju nabavku zimnice, mesa, voća i povrća, kao i ogrijeva po povoljnijim cijenama i uz plaćanje na više rata, a njeni volonteri obilaze bolesne i nemoćne, organiziraju druženje u klubovima, podružnicama i udrugama. Nude sadržaje u koje spada i kulturno umjetnička aktivnost, sport, zabava i rekreacija, ali i preventivno zdravstveno djelovanje. Matica sklapa ugovore s trgovačkim i osiguravajućim kućama, lječilištima, prijevozničkim, turističkim, hotelsko-ugostiteljskim, kulturnim, sportskim i drugim organizacijama i institucijama, kako bi postigla popust u cijenama za umirovljenike na temelju jedinstvene članske iskaznice. Takva vrsta ugovora sklopljena je i s poslovnim partnerima, ne samo u Hrvatskoj, nego u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
Matica razvija i međunarodnu suradnju osobito s organizacijama umirovljenika iz susjednih i drugih europskih zemalja, širi prijateljstvo i solidarnost.                                                                                                                                                    Matica je predložila da se u Republici Hrvatskoj donese Deklaracija o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika i ljudi starije dobi i traži da to usvoji Hrvatski parlament te da stranke pokušaju postići konsenzus oko tog dokumenta.  

Obavijest o članarini i pretplati na HUL

PREUZMI DOKUMENT

Obrazac evidencija članica Matice umirovljenika Hrvatske

PREUZMI DOKUMENT

Poslovnik o radu skupštine Matice umirovljenika Hrvatske

PREUZMI DOKUMENT

Statut Matice umirovljenika Hrvatske

PREUZMI DOKUMENT

Prijedlog deklaracije o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika

PREUZMI DOKUMENT

PREDSJEDNIŠTVO MATICE UMIROVLJENIKA HRVATSKE

mr. Višnja Fortuna, predsjednica Matice
Jadranka Bahlen, potpredsjednica Matice
Anica Balaband, glavna tajnica Matice 
Luce Gvozden
Josip Jakopač
Željko Held
Marica Sužnjević
Vlatko Martinović


IZVRŠNI ODBOR MATICE:

mr. Višnja Fortuna, predsjednica Matice
Jadranka Bahlen, potpredsjednica Matice 
Anica Balaband, glavna tajnica Matice
Milan Borak (Varaždinska županija)
Žarko Belošević (Splitsko-dalmatinska županija)
Martin Čićin Šain (Šibensko-kninska županija)
Đurđa Bajivić (Virovitičko-podravska županija)
Žaljko Held (Bjelovarsko-bilogorska županija)
Ana Glivetić (Brodsko-posavska županija)
Luce Gvozden (Dubrovačko-neretvanska županija)
Josip Jakopač (Zagrebačka županija)
Vladimir Crnec (Krapinsko-zagorska županija)
Nadica Lovrec (Međimurska Županija)
Jaroslav Masarini (Vukovarsko-srijemska županija)
Marijan Nimac (Zadarska županija)
Đurđa Novaković (Grad Zagreb)
Ana Piškurić (Karlovačka županija)
Nediljko Nenadić (Požeško-slavonska županija)
Bruno Stermotić (Istarska županija)
Marica Sužnjević (Osječko-baranjska županija)
Tomo Jozek (Koprivničko-križevačka županija)
Zlatko Tomljanović (Ličko-senjska županija)
Josip Vrbanac (Sisačko-moslavačka županija)
Vlatko Martinović (Primorsko-goranska županija)


SKUPŠTINA MATICE
Skupština ima 120 članova – predstavnika udruga članica Matice.

ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE
Županijske organizacije su oblik djelovanja Matice umirovljenika Hrvatske. Ukupno ima 20 županijskih i organizacija Matice umirovljenika grada Zagreba.

UDRUGE
U Maticu su učlanjene 431 udruga

PODRUŽNICE I KLUBOVI
Ukupno u udrugama ima 820 podružnica i klubova

ČLANOVI:
U svim udrugama ima oko 100.000 članova

About us
THE NATIONAL PENSIONERS’ CONVENTION OF CROATIA (NPCC)
Leader in the fight against poverty of elderly

The National Pensioners’ Convention of Croatia (NPCC) is the largest pensioner organization in the Republic ofCroatia, which includes 278.000 members. In total 359 organizations and over 811 pensioner branches and clubs from all municipalities, cities and counties operate within it. The NPCC has been established as a voluntary, independent, interest­-orientated, social, humanitarian and non-profit pensioner association.

The National Pensioners’ Convention of Croatia has been around since 1946 and is among the oldest civil societyorganizations in Croatia. It proposes solutions to parliament, the government, ministries, governmental and nongovernmental institutions, political parties as well as pension, health and other institutions to improve the material, health and overall social status of pensioners and elderly people.

The National Pensioners’ Convention of Croatia undertakes very specific action to help the elderly. Thus the associationand its members, organize the purchase of winter foodstuffs, meat, fruits and vegetables, as well as heating fuel at preferential prices with payment by installments, while its volunteers visit the sick and infirm, and socialize in clubs,branches and associations. It provides facilities which include cultural and artistic activities, sports, entertainment and recreation, and preventive health activities.

The NPCC concludes contracts with commercial and insurance companies, health, transport, tourism, hotel andcatering, cultural, sporting and other organizations and institutions, in order to achieve a reduction in rates for retirees onthe basis of a single membership card. This is the most concrete and the latest move, which NPCC assists its membersin an organized way.

These types of contracts have been concluded with business partners, not only in Croatia but also in Slovenia and Bosnia-Herzegovina.

The NPCC is developing international cooperation especially with pensioner organizations from neighboring and other European countries, and subsequently expanding friendship and solidarity. The NPCC is a member of EURAG – The European Federation of Older People with operations in 32 countries. EURAG is a collective member of AGE -European Platform, a network which brings together about 150 organizations for elderly people.

The National Pensioners’ Convention of Croatia (NPCC) has proposed that the Republic of Croatia adopted the “Declaration on the Basic and Inalienable Rights of Pensioners and Elderly People” and wants this adopted by theCroatian parliament with the political parties try to reach consensus on this document.

Image

Matica umirovljenika Hrvatske je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Nikada niste prestari da si postavite novi cilj ili sanjate novi san.

- Les Brown -

Matica umirovljenika Hrvatske

MUH
Domidona IT

Brzi kontakt

Preradovićeva ulica 33/III,
10000 Zagreb

upit@muh.hr

+385 (01) 4550-619

+385 (01) 4818-281