EU FONDOVI

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave na javni poziv koji Matica umirovljenika Hrvatske raspisuje za projekt "SENIOR AKTIV - Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba". Prijaviti se možete putem e-maila , osobno u Matici ili na telefon 01 4550 919