MIROVINSKA REFORMA TREBA RIJEŠTI SIROMAŠTVO OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Matica umirovljenika Hrvatske svim umirovljenicima i osobama starije životne dobi čestita l. listopad - Međunarodni dan starijih osoba, koji je proglašen Rezolucijom Ujedinjenih naroda 1990. godine s ciljem unapređivanja prava i veće skrbi za najstarije u svim državama članicama Svjetske organizacije.

Obilježavanje tog važnog međunarodnog datuma nema samo simbolično značenje, već treba biti poticaj i kod nas da se Republika Hrvatska kao socijalna država, aktivnije uključi u provođenje te Rezolucije UN-a i u temeljitije rješavanje problema s kojima se suočavaju osobe starije životne dobi.

U najavljenoj mirovinskoj reformi Matica se zalaže da prioritet bude rješavanje problema siromaštva i za hitno mijenjanje formule usklađivanja mirovina i zaustaviti njihovo veliko zaostajanje za rastom plaća. Uz to predlaže temeljitiju reformu drugog stupa obveznog mirovinskog osiguranja. Prednost mora ostati Prvom mirovinskom stupu iz kojeg primaju mirovinu svi naši umirovljenici, a onima koji žele svoja sredstva iz Drugog prebaciti u Prvi mirovinski stup i tako ostvariti pravo na dodatak, to treba i omogućiti.

Matica ponovno poziva sve parlamentarne stranke, zastupnike Hrvatskog sabora, Vladu i socijalne partnere da usvoje zajedničku Deklaraciju o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika i starijih osoba temeljenu na Rezoluciji UN-a koja sadrži opća načela za ljude starije dobi kao i na Europskoj socijalnoj povelji i drugim međunarodnim dokumentima. Takvom Deklaracijom bi trebalo utvrditi dugoročnija rješenja s ciljem stvaranja stabilnijih i sigurnijih uvjeta življenja starijeg stanovništva u Republici Hrvatskoj osobito i zato što se u Ustavu Republike Hrvatske u nijednom članku ne spominju posebna prava za starije osobe iako bi to, na temelju međunarodnih akata, trebalo biti.

1. listopada 2018.

Predsjednica Matice

mr. Višnja Fortuna