Featured

Podsjetnik za primjenu zakona o udrugama nn 74/14

Molimo predsjednike udruga koji nisu dostavili podatke o udruzi i članstvu u Maticu da to hitno učine e-mailom, faxom ili poštom.

Temeljem Zakona o udrugama čl. 12. st. 3, Udruga je dužna voditi popis svojih članova. Stavak 4. istog članka propisuje da se popis članova vodi elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o (osobnom imenu) nazivu, OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumom prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.      St. 5. kaže da popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.      Temeljem čl. 14. Statuta Matice, udruge su dobrovoljno udružene u Maticu i prihvaćaju i poštuju odredbe Statuta.      Čl. 15. Stavak 6. kaže da su obveze članica da uredno i pravodobno plaćaju članarinu Matici prema evidenciji članstva u udrugama.      Čl. 18. navodi da se Udruga članica Matice briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne uplati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Matice. Isključena članica ima pravo u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Izvršnom odboru Matice. Odluka Izvršnog odbora Matice o isključenju je konačna.      Molimo predsjednike udruga koji nisu dostavili podatke o udruzi i članstvu u Maticu da to hitno učine; e- mailom, faxom ili poštom.      Obrazac možete preuzeti KLIKOM OVDJE

Image

Matica umirovljenika Hrvatske je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Nikada niste prestari da si postavite novi cilj ili sanjate novi san.

- Les Brown -

Matica umirovljenika Hrvatske

MUH
Domidona IT

Brzi kontakt

Preradovićeva ulica 33/III,
10000 Zagreb

upit@muh.hr

+385 (01) 4550-619

+385 (01) 4818-281