IZVRŠNI ODBOR MATICE:
Mr. Višnja Fortuna - predsjednik Matice
---------------------------        - potpredsjednik Matice
---------------------------        -glavni tajnik Matice
Ana Piškurić (Ličko-senjska županija)
Jadranka Bahlen (Varaždinska županija)
Žarko Belošević (Splitsko-dalmatinska županija)
Martin Čičin Šain (Šibensko-kninska županija)
Ivan Ronta (Požeško-slavonska županija)
Žaljko Held (Bjelovarsko-bilogorska županija)
Jaroslav Masarini (Vukovarsko-srijemska županija)
Vladimir Domić (Virovitičko-podravska županija)
Marijan Nimac (Zadarska županija)
Ana Glivetić (Brodsko-posavska županija)
Luce Gvozden (Dubrovačko-neretvanska županija)
Josip Jakopač (Zagrebačka županija)
 -------------------  (Grad Zagreb)
Ana Piškurić  (Karlovačka županija)
Božidar Štubelj (Koprivničko-križevačka županija)
Nadica Lovrec (Međimurska Županija)
Ljubica Vujnović (Primorsko-goranska županija)
Bruno Stermotić (Istarska županija)
Marija Sužnjević (Osječko-baranjska županija)
Josip Kovačić (Krapinsko-zagorska županija)
Josip Vrbanac ( Sisačko-moslavačka županija)

SKUPŠTINA MATICE
Skupština ima 120 članova – predstavnika udruga članica Matice.
ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE
Županijske organizacije su oblik djelovanja Matice umirovljenika Hrvatske. Ukupno ima 20 županijskih i organizacija Matice umirovljenika grada Zagreba.
UDRUGE
U Maticu su učlanjene 370 udruga
PODRUŽNICE I KLUBOVI
Ukupno u udrugama ima 811 podružnica i klubova
ČLANOVI:
U svim udrugama ima oko 279.000 članova

Stranice članica Matice

 

  MUH 3png