MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Adresa:  Preradovićeva 33/I  ; 10000 Zagreb | IBAN: HR14 2340 0091 1000 10338 | OIB: 77667944125muh

Tel.: (01) 4550-619 | Fax: (01) 4818-281 | e-mail: muh@muh.hr |

                                                                                                                                                        

          Matica umirovljenika Hrvatske, najveća je umirovljenička organizacije u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno 279 000 članova. Ukupno u njoj djeluje 379 udruga s preko 800 podružnica i klubova umirovljenika u svim općinama, gradovima, županijama. Utemeljena je kao dragovoljna, samostalna, nestranačka, interesna, socijalna, humanitarna i neprofitna zajednica udruga umirovljenika, koja se u okviru Ustava, Zakona o udrugama i Statuta zalaže za ostvarivanje prava i interesa umirovljenika i starijih osoba.

             Maticu čine udružene članice - udruge umirovljenika na području Republike Hrvatske, koje dio svojih prava i obveza povjeravaju Matici radi zajedničkog predstavljanja i zastupanja interesa umirovljenika pred Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima, vladinim, nevladinim i drugim institucijama, radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika.

Predsjednica Matice

mr.sc Višnja Fortuna

Potpredsjednik Matice

Boris Puhak

Glavni tajnik Matice

mr. sc. Predrag Fleš

Glavni urednik

Savan Tomašević

Poslovna tajnica

Mirjanka Sesar

Vijesti

Povjerenstvo Matice umirovljenika Hrvatske za izradu Nacrta izmjena i dopuna Statuta Matice,  nakon više...
V. Fortuna: Nastavit ćemo borbu protiv diskriminacije starijih
Potaknuti novim Nacrtom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,...
Matica umirovljenika Hrvatske i Hrvatski Crveni križ zaključili su 7. prosinca 2018. godine u Zagrebu Sporazum o...
Pozdravljamo najavu da će se za 3% povećati najniže mirovine, ali ne možemo biti time zadovoljni jer puno je...
Pogledaj sve članke

Hrvatski umirovljenički list (HUL)