MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Adresa:  Preradovićeva 33/I  ; 10000 Zagreb | IBAN: HR2340 0091 1000 10338 | OIB: 7766794412muh

Tel.: (01) 4550-619 | Fax: (01) 4818-281 | e-mail: [email protected] |

                                                                                                                                                        

          Matica umirovljenika Hrvatske, najveća je umirovljenička organizacije u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno 279 000 članova. Ukupno u njoj djeluje 379 udruga s preko 800 podružnica i klubova umirovljenika u svim općinama, gradovima, županijama. Utemeljena je kao dragovoljna, samostalna, nestranačka, interesna, socijalna, humanitarna i neprofitna zajednica udruga umirovljenika, koja se u okviru Ustava, Zakona o udrugama i Statuta zalaže za ostvarivanje prava i interesa umirovljenika i starijih osoba.

             Maticu čine udružene članice - udruge umirovljenika na području Republike Hrvatske, koje dio svojih prava i obveza povjeravaju Matici radi zajedničkog predstavljanja i zastupanja interesa umirovljenika pred Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima, vladinim, nevladinim i drugim institucijama, radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika.

predsjednik Matice

Josip Kovačić

potpredsjednik

Tomo Benko

Glavni tajnik Matice

Ivan Banek

Tajnica

Mirjanka Sesar

Glavni urednik

Savan Tomašević

Novosti

Matica umirovljenika Hrvatske, nakon brojnih javljanja svojih članova i drugih osoba treće dobi, traži od Vlade...
     Nakon što je 1. veljače 2017. godine potpisan Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeće...
SPISAK PRIORITETA U ime 25 posto građana Hrvatske starijih od 60 godina i umirovljenika svih kategorija od Vlade RH...
     Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisao je 1. veljače 2017. , s...
Pogledaj sve članke

Hrvatski umirovljenički list (HUL)