MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Adresa:  Preradovićeva 33/I  ; 10000 Zagreb | IBAN: HR2340 0091 1000 10338 | OIB: 7766794412muh

Tel.: (01) 4550-619 | Fax: (01) 4818-281 | e-mail: [email protected] |

                                                                                                                                                        

          Matica umirovljenika Hrvatske, najveća je umirovljenička organizacije u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno 279 000 članova. Ukupno u njoj djeluje 379 udruga s preko 800 podružnica i klubova umirovljenika u svim općinama, gradovima, županijama. Utemeljena je kao dragovoljna, samostalna, nestranačka, interesna, socijalna, humanitarna i neprofitna zajednica udruga umirovljenika, koja se u okviru Ustava, Zakona o udrugama i Statuta zalaže za ostvarivanje prava i interesa umirovljenika i starijih osoba.

             Maticu čine udružene članice - udruge umirovljenika na području Republike Hrvatske, koje dio svojih prava i obveza povjeravaju Matici radi zajedničkog predstavljanja i zastupanja interesa umirovljenika pred Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima, vladinim, nevladinim i drugim institucijama, radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika.

predsjednik Matice

Josip Kovačić

potpredsjednik

Tomo Benko

Glavni tajnik Matice

Ivan Banek

Tajnica

Mirjanka Sesar

Glavni urednik

Savan Tomašević

Novosti

     Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske zatražili su hitnu sjednicu...
Matica umirovljenika Hrvatske, nakon brojnih javljanja svojih članova i drugih osoba treće dobi, traži od Vlade...
     Nakon što je 1. veljače 2017. godine potpisan Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeće...
SPISAK PRIORITETA U ime 25 posto građana Hrvatske starijih od 60 godina i umirovljenika svih kategorija od Vlade RH...
Pogledaj sve članke

Hrvatski umirovljenički list (HUL)