MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Adresa:  Preradovićeva 33/I  ; 10000 Zagreb | IBAN: HR14 2340 0091 1000 10338 | OIB: 77667944125muh

Tel.: (01) 4550-619 | Fax: (01) 4818-281 | e-mail: muh@muh.hr |

                                                                                                                                                        

          Matica umirovljenika Hrvatske, najveća je umirovljenička organizacije u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno 279 000 članova. Ukupno u njoj djeluje 379 udruga s preko 800 podružnica i klubova umirovljenika u svim općinama, gradovima, županijama. Utemeljena je kao dragovoljna, samostalna, nestranačka, interesna, socijalna, humanitarna i neprofitna zajednica udruga umirovljenika, koja se u okviru Ustava, Zakona o udrugama i Statuta zalaže za ostvarivanje prava i interesa umirovljenika i starijih osoba.

             Maticu čine udružene članice - udruge umirovljenika na području Republike Hrvatske, koje dio svojih prava i obveza povjeravaju Matici radi zajedničkog predstavljanja i zastupanja interesa umirovljenika pred Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima, vladinim, nevladinim i drugim institucijama, radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika.

Predsjednica Matice

mr.sc Višnja Fortuna

Potpredsjednik Matice

Boris Puhak

Glavni tajnik Matice

mr. sc. Predrag Fleš

Glavni urednik

Savan Tomašević

Tajnica

Mirjanka Sesar

Vijesti

Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske podržavaju prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog...
     Izborna Skupština Matice umirovljenika Hrvatske, na kojoj izabrano novo vodstvo na čelu s mr....
      Matica umirovljenika Hrvatske upozorava da točno 50 posto umirovljenika, odnosno njih...
     Matica umirovljenika Hrvatske, nakon niza upozorenja u javnosti i argumenata protiv izmjene...
      U povodu 1. listopada Međunarodnog dana starijih osoba Matica umirovljenika Hrvatske,...
Pogledaj sve članke

Hrvatski umirovljenički list (HUL)